Waarom deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is onderdeel van maatregelen binnen onze organisatie om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie, in Nederland beter bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gebruikte taal is zoveel mogelijk vereenvoudigd om de privacyverklaring beter leesbaar en begrijpelijk te maken.

Wat is de GDPR/AVG?
De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijk trekt. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens.

Wie zijn wij?
Terras Maasoever wordt gerund als: eenmanszaak met personeel
Gevestigd te Grevenbicht en geregistreerd onder KvK: 60158654

Welke informatie verzamelt onze organisatie over U?
Wij registreren via de site uitsluitend de door U via mail verstrekte gegevens welke vervolgens gebruikt worden om Uw vraag te beantwoorden of een door U gevraagde diensten bij U aan te bieden.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Standaard staat de mogelijkheid tot het geven van reacties op deze site niet aan.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.
Standaard heeft deze website geen mogelijkheid tot registratie van gebruikers behalve de beheerder(s) van de site.

Waar hebben wij Uw gegevens voor nodig?
Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen om onze dienstverlening aan U mogelijk te maken en zo optimaal mogelijk te laten verlopen en uw gebruikerservaringen zo mogelijk te verbeteren. We gebruiken de gegevens ook om met U te communiceren, bijvoorbeeld om Uw vragen te beantwoorden welke U via de website aan ons stelt.
Indien er sprake is van een concrete klant-leverancier relatie gebruiken wij Uw gegevens in het kader van de concrete administratieve facturatie procedure tijdens de looptijd van onze overeenkomst.

Verkopen wij gegevens aan derden?
Nee, dat hebben we nooit gedaan en dat gaan we ook nooit doen.

Kan ik ervoor kiezen om geen informatie te delen met ons?
Uw gegevens worden vastgelegd in de database van onze website omgeving. Deze gegevens kunnen op Uw verzoek op elk moment weer verwijderd worden. Uw bezoek aan onze website wordt mogelijk anoniem geregistreerd voor analyse doeleinden (o.a. bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, tijdsduur, etc.) Deze gegevens gebruiken wij voor het optimaliseren en verbeteren van onze informatievoorziening en dienstverlening via onze website. Het anonimiseren gebeurt op basis van generaliseren van het IP adres vanaf welk U onze website bezoekt.
Uitgangspunt is dat wij de gegevensverzameling beperken tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Hoe vraag, wijzig of verwijder ik mijn persoonlijke gegevens en wat zijn de gevolgen?
U kunt altijd een mailtje sturen naar info@terras-maasoever.nl of telefonisch contact opnemen om Uw gegevens te laten verwijderen. Het verwijderen van de gegevens heeft wel als consequentie dat het beantwoorden van vragen of het verlenen van concrete diensten waarvoor deze gegevens noodzakelijk zijn, na verwijderen, niet meer mogelijk is.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het verlenen van onze producten en/of diensten, voor het uitvoeren van transacties die U hebt aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten, services of diensten, kunnen de feitelijke bewaarperiodes variëren.

Hoe wordt informatie bewaard en beveiligd op de servers?
Wij zien het als onze plicht om Uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die U verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in een gecontroleerde omgeving. Wanneer wij gegevens via het internet overdragen, beschermen wij die door middel van versleuteling.

Gebruikt TERRAS MAASOEVER cookies of pixels om informatie te verzamelen?
Momenteel gebruiken wij geen cookies ten behoeve van marketing of gerelateerde doeleinden.

Maakt TERRAS MAASOEVER  gebruik van advertenties op basis van interesses?
Nee wij maken geen gebruik van advertenties op onze site

Hoe neem ik contact op als ik vragen heb over deze privacyverklaring?
Voor vragen over het gebruik van Uw persoonsgegevens kunt U een e-mail sturen naar info@terras-maasoever.nl

Waar kan ik met een klacht terecht?
Alhoewel wij er natuurlijk vanuit gaan klachten rechtstreeks met al onze relaties te kunnen oplossen kunt U ten allen tijde een concrete klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram